Władze Klubu

Zarządz Klubu:Robert Fraszko - prezes

Andrzej Wiwatowski - Wiceprezes

Sławomir Szachniewicz - Wiceprezes

Tomasz Bartoszewski - Wiceprezes